Over ons

Wie is ons? 'Ons' het Verbeterlab team en de vele veranderaars die aan de slag zijn binnen de aangesloten zorgorganisaties.

Missie

Het Verbeterlab ondersteunt medewerkers in de zorg om zelf een transitie naar slimmere zorg te maken, meer werkplezier te ervaren en sterker in het werk te staan. Zo realiseren we samen een grotere impact op de kwaliteit, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van de zorg.

Ons team

Het Verbeterlab bestaat uit een compact team. We begeleiden veranderaars en organisaties tot ze het van ons over kunnen nemen. Bovendien zijn we continu bezig met de doorontwikkeling van het Verbeterlab op basis van onze ervaringen in de organisaties. Wil je verder kennismaken of heb je een vraag? Neem gerust contact op! Je bent altijd welkom voor een online of fysiek kopje koffie!

Wilma van der Leeuw

Programmamanager
wilma@conforte.nl

Marit Baaij

Social designer
marit@conforte.nl

Silvana Heuvelink

Communicatiemedewerker
silvana@conforte.nl

Hoe is het Verbeterlab ontstaan?

Met het Verbeterlab hebben we de afgelopen jaren een ontdekkingsreis gemaakt. Met vallen en opstaan hebben we geleerd hoe we veranderen vanzelfsprekend maken in de zorg. En we leren nog elke dag bij. Hieronder kan je ons verhaal horen in een podcast.

2019

Het begin

Het begon allemaal in 2018 toen de initiatiefnemers binnen Conforte graag gezamenlijk wilden gaan innoveren binnen hun VVT-instellingen. Daarom is begin 2019 het Conforte Innovatielab opgericht. De eerste vraag die door het Innovatielab beantwoord moest worden was: wat betekent innoveren voor de initiatiefnemers? Samen met de organisaties zijn we gaan onderzoeken en experimenteren in de praktijk en kwamen we er vooral achter wat het niet was. We ontdekten ook dat zorgmedewerkers meestal helemaal geen weerstand hebben tegen technologie of anders werken. Maar het woord innoveren riep wel weerstand op. Hoe dat kwam? Niet zozeer door de verandering zelf, maar vooral door de manier waarop die verandering werd doorgevoerd. Zo werden ze bijvoorbeeld wel gevraagd maar niet betrokken. Of het probleem werd te globaal beschreven waardoor de oplossing niet precies aansloot op het huidige werkproces. Of de oplossing was wel handig, maar paste niet echt bij het probleem dat werd ervaren in de praktijk.

2020

De dubbele loop

Door aan de slag te gaan met de zorgmedewerkers kwamen er hele nieuwe vraagstukken boven tafel. Vaak hadden die niets te maken met technologie, maar veel meer met de dagelijkse werkprocessen. Met de principes van design thinking konden zorgmedewerkers hun vraagstukken zelf oplossen door met het hele team een andere manier van werken te bedenken. Zo ontdekten we een bron van enthousiasme: wat is er leuker dan samen je collega's oplossingen bedenken die je eigen werk makkelijker maken? Het enthousiasme was vaak zo groot dat de zorgmedewerkers door wilden gaan met veranderen, ook als het vraagstuk was afgerond.

De aanpak om vraagstukken op te lossen leidde tot het ontstaan van onze Dubbele Loop. Dit is een eenvoudig veranderproces op basis van design thinking. Het proces is samen met de zorgmedewerkers in de praktijk uitgeprobeerd en fijngeslepen, net zolang tot het voor iedereen bruikbaar was. De taal en aanpak van de dubbele loop passen heel goed bij het werk van zorgmedewerkers, waardoor ze herkenning ervaren vanuit veranderingen om de cliënt en/of bewoner heen.

2021

Het Verbeterlab

Er ontstond een manier van werken om samen tot een verandering te komen waarbij een andere mind-set aangesproken wordt en enthousiasme ontstaat. Een aantal zorgmedewerkers ontpopte zich tot veranderaars die door wilden gaan met veranderen in hun eigen werk. Hierdoor ontdekten we dat het 'samen doen' overging in 'alleen doen' met korte online begeleidingsmomenten met het Innovatielab-team. We ondersteunden met tips en ervaringen en waren een sparringspartner of luisterend oor. En zo ontstond het Verbeterlab, een Miro-bord vol met inspiratie, tips, ervaringen en theorie gekoppeld aan de dubbele loop. Het Verbeterlab geeft antwoord op de vragen en uitdagingen van de veranderaars als ze bezig zijn met veranderingen in hun organisatie (bijvoorbeeld: hoe krijg ik mijn collega's in beweging, hoe ga ik om met weerstand, hoe stel ik de juiste vragen?). Daarmee heeft het Verbeterlab zich ontwikkeld tot een concept dat veranderkracht van de zorgmedewerkers ondersteunt en vergroot.

2022

Briljant

Het Verbeterlab ondersteunt intussen meer dan 300 veranderaars. In de organisaties ontstaat een olievlek van veranderaars die steeds groter wordt, waardoor veranderen en innoveren een structureel onderdeel wordt van de organisatie. Ambitieuze veranderaars zagen bovendien een kans om een ambassadeur van deze beweging te worden. Vanuit eigen enthousiasme wilden ze zelf het Verbeterlab gaan begeleiden en zo hun collega's leren veranderen. Maar veranderaar zijn is niet altijd makkelijk; het vraagt soms best veel van jezelf. Om ook deze persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen en samen met de veranderaars geëxperimenteerd wat ze nodig hebben. Dat heeft geleid tot het ontstaan van onze game Briljant. Om zelf van te leren én om door te geven aan de volgende veranderaar.

Ben jij benieuwd waar we allemaal mee bezig zijn?

Volg ons op LinkedIn voor de laatste updates!

Stichting Verbeterlab
wilma@conforte.nl

Ontdek met het Verbeterlab hoe je veranderen in jouw organisatie vanzelfsprekend maakt.

"Stichting Verbeterlab realiseert veranderkracht in de zorg"