Over ons

Stichting Verbeterlab bestaat uit een klein, flexibel team. We begeleiden veranderaars en organisaties tot ze het van ons over kunnen nemen. Daarnaast zijn we continu bezig met de doorontwikkeling van het Verbeterlab op basis van onze ervaringen in de organisaties.

Wil je verder kennismaken of heb je een vraag? Neem gerust contact op, je bent altijd welkom voor een online of fysiek kopje koffie!

Missie

Het Verbeterlab ondersteunt medewerkers in de zorg om zelf een transitie naar slimmere zorg te maken, meer werkplezier te ervaren en sterker in het werk te staan. Zo realiseren we samen een grotere impact op de kwaliteit, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van de zorg.

Ons team

Wilma van der Leeuw
‍Bestuurder
wilma@verbeterlab.com
Marit Baaij
Academie / Sociaal ontwerper
marit@verbeterlab.com
Silvana Heuvelink
Communicatie- en contentspecialist
silvana@verbeterlab.com
Carien van der Berg
Sociaal ontwerper
‍‍carien@verbeterlab.com
Sonja Syed
HR-specialist
sonja@verbeterlab.com

Hoe is het Verbeterlab ontstaan?

Met het Verbeterlab hebben we de afgelopen jaren een ontdekkingsreis gemaakt. Met vallen en opstaan hebben we geleerd hoe we veranderen vanzelfsprekend maken in de zorg. En we leren nog elke dag bij. Hieronder kan je ons verhaal lezen of horen in de podcast.

2019

Het begin

Het begon allemaal in 2018 toen de initiatiefnemers binnen Conforte graag gezamenlijk wilden gaan innoveren binnen hun VVT-instellingen. Daarom is begin 2019 het Conforte Innovatielab opgericht. De eerste vraag die door het Innovatielab beantwoord moest worden was: wat betekent innoveren voor de initiatiefnemers? Samen met de organisaties zijn we gaan onderzoeken en experimenteren in de praktijk en kwamen we er vooral achter wat het niet was. We ontdekten ook dat zorgmedewerkers meestal helemaal geen weerstand hebben tegen technologie of anders werken. Maar het woord innoveren riep wel weerstand op. Hoe dat kwam? Niet zozeer door de verandering zelf, maar vooral door de manier waarop die verandering werd doorgevoerd. Zo werden ze bijvoorbeeld wel gevraagd maar niet betrokken. Of de oplossing was wel handig, maar paste niet echt bij het probleem dat werd ervaren in de praktijk.

2020

De dubbele loop

Door aan de slag te gaan met de zorgmedewerkers kwamen er hele nieuwe vraagstukken boven tafel. Vaak hadden die niets te maken met technologie, maar veel meer met de dagelijkse werkprocessen. Met de principes van design thinking hielpen we zorgmedewerkers hoe ze hun vraagstukken zelf konden oplossen. Zo ontdekten we een bron van enthousiasme: wat is er leuker dan samen je collega's oplossingen bedenken die je eigen werk makkelijker maken?

De aanpak om vraagstukken op te lossen leidde tot het ontstaan van de dubbele loop. Dit is een eenvoudig veranderproces op basis van design thinking. Het proces is samen met de zorgmedewerkers in de praktijk uitgeprobeerd en fijn geslepen, net zolang tot het voor iedereen bruikbaar was.

2021

Het Verbeterlab

Het enthousiasme was vaak zo groot dat de zorgmedewerkers door wilden gaan met veranderen, ook als het vraagstuk was afgerond. We ontdekten dat deze zorgmedewerkers als zelfstandige veranderaar aan de slag konden. Met korte online begeleidingsmomenten ondersteunden we ze met tips en ervaringen. En zo ontstond het Verbeterlab: een Miro-bord vol met inspiratie, tips, ervaringen en theorie gekoppeld aan de dubbele loop.

Het Verbeterlab gaf antwoord op de vragen en uitdagingen van de veranderaars als ze bezig zijn met veranderingen in hun organisatie. Bijvoorbeeld: hoe krijg ik mijn collega's in beweging, hoe ga ik om met weerstand, hoe stel ik de juiste vragen? Daarmee ontwikkelde het Verbeterlab zich tot een concept dat veranderkracht van de zorgmedewerkers ondersteunt en vergroot.

2022

Briljant

Het Verbeterlab ondersteunde intussen meer dan 300 veranderaars. In de organisaties ontstond een olievlek van veranderaars die steeds groter werd, waardoor veranderen en innoveren een structureel onderdeel wordt van de organisatie. Ambitieuze veranderaars zagen bovendien een kans om ambassadeur van deze beweging te worden. Vanuit eigen enthousiasme wilden ze zelf het Verbeterlab gaan begeleiden en zo hun collega's leren veranderen. Maar veranderaar zijn is niet altijd makkelijk; het vraagt soms best veel van jezelf. Daarom hebben we samen met veranderaars onderzocht wat ze nodig hebben om hun persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen. Dat heeft geleid tot het ontstaan van onze game Briljant. Om zelf van te leren én om door te geven aan de volgende veranderaar.

2023

Innoverende organisaties

Het aantal veranderaars groeide en verspreidde zich door de organisatie als een olievlek. Veranderaars gingen hun collega’s zelfstandig begeleiden en ondersteunen. Ze namen onze rol over. Daardoor kregen wij een meer coachende rol. We leerden de ervaren veranderaars hoe ze in hun organisatie ruimte kunnen creëren voor de beweging. Bovendien onderzochten we wat er nodig is in een organisatie om een cultuur te creëren waar veranderen de normaalste zaak van de wereld is. Daarmee ontwikkelde het Verbeterlab zich van een verandermethode tot een brede aanpak. Deze aanpak konden we ook inzetten bij organisaties buiten Conforte: we gingen samenwerken met 10 nieuwe zorgorganisaties uit verschillende sectoren.

2024

Stichting Verbeterlab

Sinds 1 januari 2024 zijn we verder gegaan onder de naam Stichting Verbeterlab. Ook hebben we onze aanpak volledig opnieuw beschreven en uitgebracht in drie boeken: Jij kan veranderen in de zorg; Jij verandert in de zorg; Jij werkt anders in de zorg. Daarmee zijn we klaar om nog meer impact te creëren.

Ben jij benieuwd waar we allemaal mee bezig zijn?

Volg ons op LinkedIn voor de laatste updates!

Stichting Verbeterlab
wilma@verbeterlab.com

Ontdek met het Verbeterlab hoe je veranderen in jouw organisatie vanzelfsprekend maakt.

"Stichting Verbeterlab realiseert veranderkracht in de zorg"